Máy Tiện Đùn Cấp Phôi Tự Động Star SB-20R Type G
máy leadwell - 1
máy leadwell - 2

Hỗ trợ khách hàng

dịch vụ tại Microtech Machinery - 1
dịch vụ tại Microtech Machinery - 2
dịch vụ tại Microtech Machinery - 3
dịch vụ tại Microtech Machinery - 4

Chúng tôi tận tâm để đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi nhận được sự hỗ trợ và phản hổi đặc biệt

Chúng tôi cung cấp:

  • Cài đặt & vận hành
  • Dịch vụ đào tạo & sửa chữa
  • Bảo dưỡng phòng ngừa
  • Giải pháp hệ thống
  • Dịch vụ đào tạo ứng dụng
  • Bán phụ tùng thay thế
  • Bảo dưỡng hằng năm